Úspěch díky kvalitě

Selekce spermií


Díky významnému pokroku v metodách asistované reprodukce můžeme pomoci i párům, které v důsledku velmi špatného spermiogramu neměly prakticky žádné vyhlídky na úspěšnou terapii.

Takzvaná intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) se už před lety etablovala jako milník v terapii sterility. Pomocí této techniky se jedna spermie vpraví injekcí přímo do vajíčka za účelem oplodnění.

Kinderwunsch-Samenselektion

Náš biolog, Dr. Pierre Vanderzwalmen, je v tomto oboru průkopníkem a významně přispěl k etablování této metody.

Dalším vývojovým stupněm Metody ICSI je takzvaná „Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection“ (intracytoplazmatická injekce spermie selektovaná), označovaná též jako metoda IMSI.

U tradiční techniky ICSI se sperma vyhodnocuje při 200 až 400 násobném zvětšení. U metody IMSI lze spermie posuzovat mnohem lépe, protože je prohlížíme při rozlišení 6.600 - 12.500 násobném.

Pro srovnání: Představme si dalekohled, kterým pozorujeme měsíční povrch. Tím dalekohledem může být operní kukátko, nebo Hubbleův kosmický teleskop – výsledek je pochopitelně naprosto jiný.

Při postupu touto novou IMSI technikou jsme mohli názorně ukázat, že u „normálního“ spermiogramu existují rozdíly v kvalitě, které při použití techniky ICSI nelze postihnout.

V průměru má 50% všech spermií špatnou kvalitu. Čím je spermiogram horší, tím méně je kvalitních spermií. Pomocí techniky IMSI se nám podařilo vytvořit novou klasifikaci kvality spermií (stupně kvality 1-4).

Jestliže k oplodnění použijeme spermie kvality 1–2, pak se 5. den po oplodnění podstatně více embryí vyvíjí do stadia blastocyst než u spermií kvality 3–4.


Kinderwunsch-Statistik-Samen-QualitaetZajímavé je, že v 3. dni vývoje embrya není tato signifikance jasně patrná. To lze vysvětlit tím, že „Late-Paternal-Effekt“ začne účinkovat až v 3. dni vývoje embrya.Kinderwunsch-Embryonalentwicklung
Late Paternal EffectZ toho usuzujeme, že vedle selekce blastocyst by se měla v každém případě provádět i selekce spermií.

Závěr:
Jak již bylo zmíněno, v průměru 50% všech spermií má špatnou kvalitu a při oplodnění vajíčka dospějí jen v malé míře do stadia blastozysty.

Naše teoretická úvaha je následující:
Jestliže při postupu tradiční technikou ICSI zvolíme k oplodnění asi v 50% případů špatnou spermii, (protože defekty na hlavičce spermie nelze dobře posoudit), riskujeme u 38-leté ženy, že jedno ze dvou vajíček nevyužije svůj „vývojový potenciál“.

Použijeme-li pouze techniky ICSI místo IMSI, pak u této věkové skupiny snižujeme míru otěhotnění a šance na zdravé dítě (Baby-Take-Home).

K této problematice jsme provedli a publikovali vědecké výzkumy, které tuto teorii silně podporují.

Nové výsledky v číslech poukazují rovněž na to, že metoda IMSI má převahu nad normální IVF. Vyvstává totiž otázka, zda vajíčko samo od sebe může rozpoznat, jestli hlavička spermie je defektní (protože i spermie, které bez použití metody IMSI vypadají po morfologické stránce bezchybně, mohou mít vážné defekty hlaviček s vakuolami).
GoToTop
IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco