Tělesné příčiny bezdětnosti u mužů
1. Špatný spermiogram

K oplodnění vajíčka je zapotřebí mnoha milionů pohyblivých spermií (spermiogram). Jen málo z nich však dosáhne vejcovodu. Vajíčko ve vejcovodu musí být obklopeno několika sty spermií. Je-li tam tedy málo pohyblivých spermií, nemůže dojít k oplodnění (fertilizaci).

Příčinou tohoto nedostatku je málokdy pouhý nedostatek hormonů. Většinou se jedná o poruchy varlat, které se nedají tak snadno léčit. Ke stanovení diagnózy je zapotřebí speciálních vyšetření.

Pomocí stopových prvků a vitamínů (např. Fertilovit M plus) nebo dávkami hormonů je možné snažit se zvýšit počet a/nebo kvalitu spermií.GoToTop

2. Uzávěr chámovodů

Uzávěr chámovodů může být způsoben genetickými chorobami (cystická fibróza / mukoviszidóza), může nastat po zánětech, po operacích / sterilizacích nebo zraněních.

Metodou TESA / TESE lze získat potřebné spermie přímo z varlat. Náš dlouholetý pracovník Dr. Pierre Vanderzwalmen je průkopníkem v této oblasti. Jemu mimo jiné vděčíme za to, že z laboratorně technického zpracování spermií odebraných přímo z varlat mohou být plozeny děti (první úspěšný odběr TESE 1993).GoToTop


3. Genetické choroby

Zejména pokud se v rodině vyskytují dědičné choroby (např. Downův syndrom, muskoviscidóza, talasemie, četné rakoviny atd.) nebo když se už narodilo dítě s genetickou chorobou (eventuálně když došlo ke spontánní mutaci), při opakovaných spontánních potratech, duševních poruchách v rodině nebo v případě pokrevního spříznění partnerů může dalšímu postoupení dědičných nemocí zabránit metoda preimplantace.

Existují také genetické choroby, jako např. cystická fibróza (mukoviszidóza), při níž partner nemůže ejakulovat, protože jeho semenné provazce nejsou funkční. V tomto případě lze sperma získat třeba metodou TESA / TESE.

Eventuálně je zde na místě preimplantační diagnostika u embryí. Rádi vám poradíme.GoToTop


4. Absence spermií (Azoospermie)

Po zhoubných onemocněních, při jejichž léčení bylo provedeno částečné odstranění varlat s následnou chemoterapií / následným ozářením, může produkce spermií úplně ustat. Pokud v tomto případě bylo sperma primárně zmraženo, může být později použito k oplodnění (fertilizaci) vajíčka.

Je možné, že vůbec nedochází k produkci spermií (spermiogeneze), což může nastat spontánně nebo být důsledkem genetické choroby. Zde pomůže jen darování spermatu. V určitých případech lze sperma nalézt po biopsii varlat (TESE). Eventuálně je zde vhodné dodatečně provést preimplantační diagnostiku u embria, aby genetická choroba nebyla dále přenesena.GoToTop


5. Zhoubná onemocnění

Pacienti se zhoubným onemocněním vyžadují individuální terapie, např. radikální operace a/nebo chemoterapie a/nebo ozařování. Všechny tyto způsoby léčby mohou vést k trvalé neplodnosti, neboť produkce spermií ve varlatech je často nevratně narušena.

K zachování reprodukční schopnosti existuje možnost preventivního zmražení spermií nebo spermatu po ejakulaci. Ty mohou být později, pokud si pár bude přát dítě, použity k oplodnění vajíček partnerky prostřednictvím techniky IVF/ICSI/IMSI.

Náš institut se už řadu let intenzivně zabývá zmrazovacími technikami. Náš dlouholetý pracovník Dr. Pierre Vanderzwalmen je také v této oblasti jedním z průkopníků.GoToTop


IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco